เกี่ยวกับเรา

        Website จัดทำขึ้น สำหรับผู้ที่สนใจหาที่ดินในเขตปากช่อง มวกเหล็ก สระบุรี สำหรับผู้ที่สนใจที่ดินเพื่อการลงทุน เพื่อสร้างบ้านพักอาศัย โดยเน้นเฉพาะในเขตพื้นที่ปากช่องเป็นหลัก เนื่องจากผู้จัดสร้าง Website แห่งนี้ เป็นคนพื้นที่โดยกำเนิด จึงมีความชำนาญพื้นที่ทุกตำบล เช่น  ตำบลหมูสี ตำบลหนองน้ำแดง ตำบลคลองม่วง ตำบลขนงพระ ตำบลวังกะทะ ตำบลคลองม่วง ซึ่งพื้นที่แต่ละโซน จะมีความแตกต่างกันในหลาย ๆ  ด้าน เช่น เป้นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเกษตร หรือแหล่งพักอาศัยสำหรับคนกรุงเทพ ปัจจุบันพื้นที่ปากช่องได้มีความเจริญอย่างรวดเร้ว มีห้างสรรพสินค้ามากมาย เช่น Outlet Homepro Lotus และ แมคโคร ในอนาคตอาจจะมีห้างใหญ่ ๆ ตามมา นอกจากห้างต่าง ๆ แล้ว โครงการมอเตอร์เวย์ รถไฟความเร้วสูง ที่กำลังดำเนินก่อสร้างอยู่ ทำให้ราคาที่ดินในเขตปากช่อง มีการปรับขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ผู้ที่สนใจหาซื้อที่ดิน ผู้จัดทำจึงได้ทำ Website นี้ขึ้น โดยผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลเบื้องต้นผ่านทาง Website โดยได้นำเสนอข้อมูลที่สำคัญ ๆ ให้ตัดสินใจในการหาซื้อที่ดิน ของแต่ละพื้นที่ สำหรับข้อมูลหลัก ๆ ประกอบไปด้วย
  •        ขนาดของพื้นที่ที่ดิน
  •        ประเภทเอกสารของที่ดิน
  •        surrounding รอบ ๆ ที่ดิน ว่ามีลักษณะอย่างไร
  •        ภาพถ่ายที่ดินรอบ
  •        สถานที่สำคัญรอบ ๆ  ที่ดิน
  •        ลักษณะทางบริเวณหน้าที่ดิน ระบบไฟฟ้า ระบบประปา
  •      รูปลักษณะที่ดินในโฉนดระวางที่ดิน  จากกรมที่ดินผ่าน  Website :  http://dolwms.dol.go.th/tvwebp/ พร้อมภาพถ่ายทางอากาศ Google map (อนาคตจะใช้โดรนถ่ายในแต่ละแปลง อยุ่ระหว่างรวบรวมข้อมูล)
  •       ราคาขายของที่ดินในแต่ละพื้นที่   นอกจากราคาขายที่ดินแล้ว ทางผู้จัดทำได้นำเสนอข้อมูลราคาประเมินของแต่ละแปลงของกรมที่ดิน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
  •        มีการตรวจสอบข้อมูลที่ดิน ว่า อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวน หรือ เขตอุทยานหรือไม่ผ่านทาง website : http://map.dsi.go.th/
       
     โดยผู้ที่สนใจที่ดิน สามารถตรวจสอบข้อมูลที่สนใจ ก่อนลงดูพื้นที่จริง เพื่อทำการตัดสินใจอีกครั้ง เนื่องจากการซื้อที่ดิน ผมได้รับคำแนะนำจากทุนที่ซื้อที่ดินผ่านมือผมหลาย ๆ ประการ โดยมีการดูหลาย ๆ องค์ประกอบ เช่น ราคาแรงไปไหม เป็นที่ดินมือที่เท่าไหร่ สามารถไปต่อได้ไหม ถูกหลักฮวงจุ้ยไหม ที่ดินติดวัดไหว โดยยึดหลักต่าง ๆ เป็นสำคัญ โดยเฉพาะหลักเศรษฐศาตร์ เพื่อที่จะให้ผู้ที่สนใจใช้เป้นข้อมูล ที่ดินบางแปลงอาจมีการนำเสนอขายผ่านทางหลาย ๆ นายหน้า ทำให้ที่ดินมีราคาหลากหลายราคาโดยไม่ทราบสาเหตุ การทำงานของผมจะมีการนำเสนอข้อมูลที่ชัดเจน โดยจะทำการแสดงข้อมูลให้มากที่สุดเพื่อให้ผู้สนใจสามารถตัดสินใจในการซื้อขายที่ดิน ผ่านตัวแทนเจ้าของที่ดินได้
 
      ผู้ที่สนใจที่ดิน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 094-360-8574 Line สามารถ Add เบอร์นี้ได้ เรามีข้อมุลที่ดินขายมากกว่า 50 แปลง โดยเฉพาะโซนเขาใหญ่ ราคาไม่แรงอย่างที่เห้นราคาโดยทั่ว ๆ ไป  สนใจที่ดินแปลงไหนติดต่อเราได้ครับ ยินดีพาชม โดยเฉพาะวันหยุดเนื่องจากเจ้าของ Website ทำงานประจำ ไม่ได้มีอาชีพนายหน้าโดยตรง
 
Powered by MakeWebEasy.com