ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลที่ดิน

การซื้อหาที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง ก่อนการตัดสินใจซื้อเราได้รวบรวมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับที่ดิน เช่น ลักษณะเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน การเช็คพิกัดที่ดิน และตรวจสอบพื้นที่ที่ดินว่า เป็นเขตหวงห้ามหรือไม่ก่อนตัดสินใจซื้อ
เอกสารสิทธิ์ที่ดินประเภทต่าง ๆ
แหล่งอ้างอิง www.doa.go.th
เช็คราคาประเมินที่ดิน
แหล่งอ้างอิง http://property.treasury.go.th
ตรวจสอบพื้นที่ โซนที่ดินแต่ละประเภท 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง : http://map.dsi.go.th/
 
ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน ท่านสามารถรู้พิกัดที่ดิน ระวาง ราคาประเมินเบื้องต้น พิกัดที่ดิด ประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อ
แหล่วงข้อมูลอ้างอิง : http://dolwms.dol.go.th/tvwebp/
Powered by MakeWebEasy.com